Egy társulat igazi otthona nem a színház, hanem a próbaterem.
A színház a templom, tehát az ünnep helye.
A próbaterem a mindennapok munkahelye.
Az a társulat, melynek napi rutinja az ünnep, elfelejt dolgozni.

2009. június 16., kedd

A Mozgó Ház Alapítvány tevékenysége 2008-ban

A Mozgó Ház Alapítvány 2008. évi tevékenységének bemutatása
A Mozgó Ház Alapítvány tevékenységei sokrétűen támogatják a civil-szakmai alapon működő, független, kortárs előadó-művészeti területen dolgozó társulatok és alkotók munkáját.
Alapítványunk elsősorban a Flórián Műhely működését teszi lehetővé, mely produkciós helyet és háttértámogatást nyújt a társulatoknak és az alkotóknak, amivel hozzájárul ahhoz, hogy a civil közegből származó művészeti alkotás is professzionális körülmények között születhessen meg. Az így létrejövő művészeti eredmények, az államilag közvetlenül támogatott művészeti aktivitások mellett, egyrészről gazdagítják a kínálatot a társadalom számára, másrészről és legfőképpen, a társadalmi közeghez jóval közelebb jönnek létre ezek a művek, arra közvetlenebbül, személyesebben reagálnak. Ezért jóval nyitottabbak, radikálisabbak lehetnek az őket körülvevő társadalmi közeg viszonylatában, amivel társadalomépítő hatásuk közvetlenül érvényesül, valamint képesek bevonni olyan fiatalokat és tehetségeket is az alkotásba, akik egyébként elvesznének a társadalom számára.
Ez a művészetszemlélet Magyarországon még nem elfogadott széles körben, az egyensúlyok rendkívül eltolódottak, ezért kiemelt támogatást igényel a terület, mivel az európai kulturális közeghez való kapcsolódásunk nem elképzelhető kizárólag állami-önkormányzati intézményeken keresztül.

Intézményünk alapvető jellege a szakmaiság. Ennek jegyében a Flórián Műhely nem színházként üzemel, hanem szakmai háttérintézményként. Nem arra törekszünk, hogy minél látványosabban jelenjünk meg a közönség számára, hanem hogy minél jobb feltételeket tudjunk biztosítani a független művészek munkájához, hogy minél sokrétűbben tudjunk hátteret adni a produkciók létrejöttéhez, amik majd megjelennek a nagyközönség előtt. Ezért a munkánk a nagyközönséggel indirekt módon van kapcsolatban, hiszen az alkotóművészet minősége nem a színházban dől el, hanem a próbateremben.
A Közép-Magyarországi Régióban, azon belül is elsősorban Budapesten, rendkívül sok független társulat és művész dolgozik nagyon rossz körülmények között. Ezek közül a Flórián Műhely – a maga véges lehetőségeivel – 2008-ban 31 különálló műhelymunkának nyújtott szakmai hátteret, 16 társulat számára, melyből 16 professzionális produkció született.
Ezek a számok is mutatják, miként járul hozzá a Flórián Műhely és a Mozgó Ház Alapítvány munkája ahhoz, hogy a civil alapon működő, független, kortárs alkotások és alkotók, valamint az általuk megszólított közönség teljes értékű tagja legyen társadalmunknak. Tevékenységünkkel gazdagítjuk Magyarország művészeti struktúráját, valamint harmonizáljuk az Európai Unió struktúrájával.
A civil-szakmai közegből érkező, vagy ahhoz közel álló művészeti aktivitás nem elfogadott működési forma ma Magyarországon, ellentétben az Európai Unióval. A független társulatok minden szinten hátrányos megkülönböztetésben részesülnek az állami-önkormányzati struktúrához képest. Infrastrukturális lehetőségeik és anyagi támogatásuk semmilyen mértékben nem összehasonlítható az állami-önkormányzati társaikéval, miközben hasonló munkát végeznek. Pedig ezek a művészeti aktivitások a lehető legnyitottabbak olyan társadalmi rétegek felé, amelyek máskülönben soha nem léphetnének kapcsolatba a művészettel, aminek – mint tudjuk – társadalom építő szerepe kiemelkedő. A Flórián Műhely ehhez a munkához nyújt teret, azon kevés intézmények közé tartozik, amelyek kifejezetten az ilyen típusú munkát támogatja, amivel jelentősen hozzá tud járulni az erről a területről érkező művészek esélyeinek javításához.
A Mozgó Ház Alapítvány a 2008-ban elsősorban a Flórián Műhely működését igyekezett biztosítani. A helységek egy része még mindig rossz állapotban van, időről időre technikai problémák lépnek fel. Sajnos a működési támogatásunk ebben az évben sem biztosította a zavartalan működést, ahogy az elmúlt években egyetlen egyszer sem.
Mint az alább felsorolt művészek sorából is kiderül, nagyon erős kihasználtsággal működött a Flórián Műhely ebben az évben is. Arra törekedtünk, hogy rezidens jellegű munkalehetőséget tudjunk biztosítani a produkciók részére. Ez azt jelenti, hogy a lehető legtöbb egybefüggő időt kapták meg a művészek, és mindig egy csapat volt, amely alapvetően meghatározhatta a napi időbeosztást. Az egyetlen termet csak abban az esetben osztottuk meg, ha a fő társulat munkája megengedte azt. Így a Flórián Műhelyben összesen 31 különálló műhelymunka történt meg ebben az időszakban, 16 társulatot fogadtunk be; ebből 15 bemutató keletkezett, valamint 8 előadást/bemutatót a saját szervezésünkben valósítottunk meg. A produkciók ingyenes próbaidőszakot tölthettek el a Műhelyben, és ingyenesen használhatták a rendelkezésre álló színháztechnikát. Mindezek mellett, igény szerint, igyekeztünk művészi és produkciós asszisztenciát is biztosítani az alkotók számára, amely tevékenységet, biztonságos pénzügyi feltételek esetén, tovább kellene fejleszteni.
Mindezek mellett a Mozgó Ház Alapítvány részt vállal azokban a folyamatokban is, melyek hozzájárulhatnak a magyar színházi struktúra modernizációjához.
Ennek jegyében a Befogadó Színházak Társulása keretében tovább folytatjuk példamutató együttműködésünket a többi befogadó jellegű, nyitott intézménnyel, bízva abban, hogy a pénzügyi feltételek lehetővé teszik az érdemi munkát.
Továbbá munkánk fontos részét képezte ebben az évben a Független Színházak Szövetségének elnöki teendői, aminek sikerét több tényező is hitelesíti. Például eredménynek gondoljuk, hogy rendszeres képviseletet sikerült megvalósítani a különböző döntéshozó és előkészítő testületekben, rendszeres partnerei lettünk a kulturális politikát meghatározó állami és önkormányzati szerveknek.
Ide kapcsolódik a Színházi Törvény előkészítésében és befejezésében való, folyamatban lévő munkánk is, melynek lényege, a független, civil-szakmai alapon működő színházak professzionális jellegének elismertetése.
2008-ban ismét megrendezésre került a Pannonhalmi Művészeti Fesztivál a Pannonhalmi Főapátság égisze alatt, amelynek színházi szekciója ezúttal is Hudi László művészeti vezetésével a Mozgó Ház Alapítvány szervezésében valósult meg. Ebben az évben egy nemzetközi társulatot láttunk vendégül, amely két előadással, mutatkozott be nálunk, melyek a fesztivál megrendelésére készültek, tehát ősbemutatók voltak (Frenák Pál Társulat). Emellett még egy magyar társulat is elhozhatta hozzánk munkáját. (Élőkép Társulat)
2008-ban egy új programsorozatot is elindítottunk a Pilisborosjenői Művelődési Házzal közösen, melynek címe Pilisborosjenői Színházi Esték. Ennek keretében azt vizsgáljuk, hogy egy kulturálisan viszonylag elzárt kistelepülés kulturális életében miként jelenhet meg a kortárs színház. Ez a tevékenység hozzájárul a kortárs művészetek elöl elzárt területek felzárkóztatásához, a potenciális közönségrétegek szélesítéséhez, a potenciális közönség színházra neveléséhez, a kortárs előadások forgalmazási lehetőségeinek bővítéséhez.
További fontos tevékenységünk közé sorolható az Alternatív Színházi Szemle kuratóriumában való tevékenységünk, mely a legjobb úton halad afelé, hogy létrejöjjön a magyar független szcéna önálló, országos és reprezentatív fesztiválja. Ennek érdekében a szegedi MASZK-kal való közös szervezés helyett, ebben az évben, Debrecenben, és önálló keretekben került megrendezésre a fesztivál, melyhez a város komoly anyagi és technikai támogatást nyújtott.
A FLÓRIÁN MŰHELY PROGRAMJA
ÉS EGYÉB ESEMÉNYEK LISTÁJA
A MOZGÓ HÁZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN
2008.
1 Tünet Együttes/ Szabó Réka - Nincs ott semmi
2 Természetes Vészek - Ypsum
3 Space(NL)/Műhely Alapítvány - Holland cunami
4 Tausz Péter - Bolond Helga
5 Frenák Pál Társulat - InTime
6 Gergye Krisztián Társulata - Melankólia (Requiem’s)
7 Oleg Zsukovszkij - Szentivánéji álmok (munkabemutató)
8 Finita la Commedia/Juhász Anikó - Escorial
10 Utca-szak/Simon Balázs - Matt és Musztafa
12 Tünet Együttes/ Szabó Réka - Katasztrófa-maratón (munkabemutató)
13 Bittner Dóra/Tóth Tamás - Jantra (Film)
18 Szemző Tibor/Gordiuszi Csomó - Kőrösi Csoma
21 Juhász Kata - Gaspar de la nuit
22 Kopeczny Kata - Utána (Film)
24 Finita la Commedia/Juhász Anikó - Függetlenek éjszakája / előadás (bemutató)
28 Téri Gáspár/Műhely Alapítvány - Képek rabjai
29 Természetes Vészek - Re-Flex
EGYÉB ESEMÉNYEK
Pannonhalmi Művészeti Fesztivál
Frenák Pál Társulat-InTime-2008. 08. 22.-23. (bemutató)
Élőkép Társulat-Végtelen-2008. 08. 22.-23.
www.arcustemporum.hu
Pilisborosjenői Színházi Esték
Dér András-Pad-2008. 04. 27.
Tünet Együttes/Szabó Réka-Priznic-2008. 11. 30.
31 műhelymunka
16 társulat
16 bemutatott produkció
8 saját előadás/bemutató

Nincsenek megjegyzések: